Beckham chính thức mời Messi đến chơi bóng ở Mỹ

Beckham chính thức mời Messi đến chơi bóng ở Mỹ