sandal- quai-hinh-chu-X -che khuyet-diem-cho-chan-vong-kieng

Sandal quai hình chữ X che khuyết điểm cho đôi chân vòng kiềng