Chủ tịch PSG thừa nhận thất bại trong thương vụ Neymar

Chủ tịch PSG thừa nhận thất bại trong thương vụ Neymar