Chuyển nhượng MU 11/8: Ra đề nghị ‘không thể chối từ’ dành cho Koulibaly

Chuyển nhượng MU 11/8: Ra đề nghị 'không thể chối từ' dành cho Koulibaly