Chuyển nhượng MU 15/6: Sẵn sàng hy sinh Andreas Pereira để có được Van De Beek

Chuyển nhượng MU 15/6: Sẵn sàng hy sinh Andreas Pereira để có được Van De Beek