Chuyển nhượng tối 28/4: Leicester ấn định người thay Vardy

Chuyển nhượng tối 28/4: Leicester ấn định người thay Vardy