20131105161631-luong

mặc đẹp

Mỗi lần vợ hỏi là chồng lại càu nhàu: “Em chỉ suốt ngày tiền, tiền…”.