truoc-do

Trước đó cô cũng đã từng xuất hiện trong bộ đồ trắng ở sân bay vào năm ngoái