39608225657-

tin tức

Đến 10h30 sáng nay, việc khám nghiệm nhà trọ, tìm các bộ phận thi thể nạn nhân đang diễn ra.