Mơ thấy chim cánh cụt là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy chim cánh cụt là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy chim cánh cụt là điềm báo lành hay dữ?