Mơ thấy con vịt là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy con vịt là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy con vịt là điềm báo lành hay dữ?