Mơ thấy ngọc trai là điềm báo điều gì?

Mơ thấy ngọc trai là điềm báo điều gì?

Mơ thấy ngọc trai là điềm báo điều gì?