Mơ thấy rết làm điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy rết làm điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy rết làm điềm báo lành hay dữ?