Mơ thấy tàu hỏa là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy tàu hỏa là điềm báo lành hay dữ?

Mơ thấy tàu hỏa là điềm báo lành hay dữ?