Nằm mơ thấy bạn bè đánh con gì chắc ăn nhất?

Nằm mơ thấy bạn bè đánh con gì chắc ăn nhất?