Nằm mơ thấy người mua có điềm báo gì, nên đánh con số nào?

Nằm mơ thấy người mua có điềm báo gì, nên đánh con số nào?