Nằm mơ thấy nước tràn vào nhà là điềm gì? Đánh lô đề con nào?

Nằm mơ thấy nước tràn vào nhà là điềm gì? Đánh lô đề con nào?