Nằm mơ thấy ăn phật điềm báo tốt hay xấu? Đánh con gì?

Nằm mơ thấy ăn phật điềm báo tốt hay xấu? Đánh con gì?