nhan-dinh-tran-dau-tay-ban-nha-vs-duc-2h45-ngay-18-11