phan-tich-kqxs-can-tho-ngay-7-10-2020-chot-so-du-doan