thong-ke-xsqt-ngay-28-5-2020-du-doan-xs-quang-tri-hom-nay