Thua sốc, CĐV Liverpool đòi thanh lý 3 ‘nhân tố M’ miễn phí

Thua sốc, CĐV Liverpool đòi thanh lý 3 'nhân tố M' miễn phí