Tin chuyển nhượng 31/7: Napoli & Atletico nhảy vào vụ Lo Celso

Tin chuyển nhượng 31/7: Napoli & Atletico nhảy vào vụ Lo Celso