dsc02713

tin tức

Bé Gia Kh. trong vòng tay người thân.