20161006-120346-2_520x762

bộ sưu tập thời trang

Suchanatda Kaewsa-nga cũng rất chịu khó “diễn sâu” để cho ra những bức ảnh để đời.